Du kan läsa ledaren i https://www.expressen.se/ledare/angiverilagen-ar--kass-symbolpolitik/Att angiverilagen a la modell från DDR där ju den östtyska säkerhetstjänsten Stasi hade cirka 175000 personer som hade i uppdrag att hålla koll på befolkningen. Men nu är ju svenska folket inte likadana som östtyskarna var eller kanske vi är det eftersom vi har ju ett parti med cirka en miljon anhängare där de flesta tycker att skvallerlagar är helt OK. Så de har någon inget emot att ange människor till höger eller vänster. Men med en väljarkår som till stora delar enbart använder sig av reptilhjärnan så är det ju inte alls märkligt att Sverigedemokratiska supportrar anammar symbolpolitik eftersom de helt enkelt inte kan använda den delen av hjärnan där förståndet sitter.

Johnny